Přihlásit

Pro registrované uživatele

Zde »

Nová registrace

Účet pro registraci zvířete

Registruj »

Vyhledávání

Hledejte čipy zvířat v registru

Hledej čip »

Doporučujeme elektronickou registraci on-line, která je k dispozici zde.


Registrace psa, registrace psů prostřednictvím formuláře

Pokud máte zájem zařadit do Centrální evidence zvířat a věcí údaje o Vašem pejskovi tak postupujte následujícím způsobem:

 • Vytiskněte si formulář pro zařazení údajů o psovi do Centrální evidence zvířat a věcí ČR. V následujících odkazech je k dispozici formulář a informace o tom jak formuláře vyplnit. Formulář i postup vyplnění jsou ve formě souboru PDF.

Postup registrace papírovým formulářem

Základní informace o registraci <- klikněte

 • Vyplňte formulář.
 • Při jeho vyplňování pište velmi čitelně hůlkovým písmem, údaje které nemůžeme přečíst ani nemůžeme zařadit do evidence. Pokud je to možné, nalepte na formulář samolepku s čárovým kódem mikročipu, která bývá součástí balení mikročipu.
 • Pokud samolepku s kódem mikročipu nemáte k dispozici, vyplňte velmi pozorně kód mikročipu.
 • Nezapomeňte si poznamenat heslo, které jste uvedli na formuláři, bez znalosti hesla nebude možno provádět v Centrální evidenci zvířat a věcí ČR žádné změny.
 • Vyplněný formulář vložte do obálky a zašlete na naši adresu, Centrální evidenci zvířat a věcí ČR stačí poslat pouze jeden výtisk formuláře. Naše adresa je: CLEVER Soft s.r.o., oddělení evidence, Sluneční 127, 280 02 Kolín II
 • Uhraďte registrační poplatek. Registrační poplatek je jednorázový poplatek v dalších letech se již nic neplatí.

Budete-li platit registrační poplatek složenkou <- klikněte zde

Budete-li platit registrační poplatek bankovním převodem <- klikněte zde

Co se stane po zaregistrování záznamu

 • Když obdržíme obálku s registračním formulářem tak údaje zařadíme do Centrální evidence zvířat a věcí ČR. Údaje jsou do evidence zařazeny nejdéle do pěti pracovních dnů po doručení, obvykle však v den kdy nám je pošta doručí.
 • Pokud je na registračním formuláři vyplněna e-mailová adresa majitele, tak je na tuto adresu odeslána informace o zařazení údajů do Centrální evidence zvířat a věcí ČR. Pokud e-mailová adresa vyplněna není, informace se neodesílá. O stavu registrace se můžete přesvědčit pomocí vyhledávacího formuláře.
 • Pokud se e-mail nepodaří doručit, protože má uživatel plnou schránku nebo je poštovní server nedostupný, informace se znovu neodesílá. O stavu registrace se můžete přesvědčit pomocí vyhledávacího formuláře.
 • Jakmile údaje z registračního formuláře vložíme do Centrální evidence zvířat a věcí ČR tak jsou údaje veřejně přístupné.
 • Jakmile obdržíme platbu poštovní složenkou nebo bankovním převodem a je-li na registračním formuláři vyplněna e-mailová adresa majitele, tak je na tuto adresu odeslána informace o úhradě registračního poplatku. Pravidla pro odeslání e-mailu jsou stejná jako v případě e-mailu o registraci.
 • Tím je registrace ukončena.
 • O zařazení údajů se můžete přesvědčit tak, že v sekci "Vyhledávání" - "Vyhledávací formulář" zadáte kód mikročipu, kterým je zvíře nebo věc označena, opíšete kontrolní kód z obrázku a kliknete na tlačíko "Vyhledat".
 • Pokud neobržíme úhradu registračního poplatku do 7 dnů od data registrace, tak všechny údaje budou odstraněny a ve výsledku vyhledávání bude uvedeno, že nebyl uhrazen registrační poplatek.

Dříve (před datem 8.11.2004) byly majitelům zvířat a věcí rozesílány dopisy s přiděleným PIN kódem. V současné době vyplňuje majitel na registračním formuláři heslo, rozesílání PIN kódu je již zbytečné a tyto dopisy se již neodesílají.

Registrace v Centrální evidenci zvířat a věcí je placená služba

Registrační poplatek (v současné době 240,00 Kč) je jednorázový poplatek a pokrývá náklady spojené s registrací a se zveřejněním údajů v prvním roce kdy je záznam uložen v databázi. V dalších letech se však již žádný další registrační ani udržovací poplatek za zařazený údaj neplatí. V rámci registrace je možno údaje bezplatně aktualizovat (změna adresy, telefonu atd.). Změna jména majitele nebo kódu mikročipu je však vždy považována za novou registraci.

Změna majitele

Při změně majitele nová registrace neruší registraci původní, ale jsou k dispozici údaje z obou registrací. Centrální evidence zvířat a věcí ČR nakládá s údaji způsobem, který je patrný z následujícího příkladu:
 • První majitel si zaregistruje údaje o psovi (kočce, jízdním kole atd.) v Centrální evidenci. Po úhradě registračního poplatku jsou prostřednictvím vyhledávacího formuláře přístupné údaje, které první majitel zaregistroval. V záznamu je uvedeno i datum registrace.
 • První majitel psa (kočku, jízdní kole atd.) daruje (prodá) druhému majiteli.
 • Druhý majitel si zaregistruje údaje o psovi (kočce, jízdním kole atd.) v Centrální evidenci. Po úhradě registračního poplatku jsou prostřednictvím vyhledávacího formuláře přístupné údaje, které zaregistroval druhý majitel i údaje, které zaregistroval první majitel.
 • Pokud první majitel registraci zruší, tak budou dále přístupné pouze údaje, které zaregistroval druhý majitel.

Jak změnit zaregistrované údaje

 • Změny registrovaných údajů provádíme zdarma - změny se zasílají zásadně písemně nebo e-mailem. Změna je provedena tehdy, pokud jsou na žádosti o provedení změny uvedeny údaje, které se shodují s údaji zadanými při registraci. Musí se shodovat jméno, příjmení, kód mikročipu a heslo.
 • U údajů, které byly registrovány před datem 8.11.2004 se musí shodovat jméno, příjmení, kód mikročipu a PIN, který byl majiteli odeslán dopisem.
 • Změna příjmení (například po svatbě) je považována za změnu údajů, je tedy bezplatná, v tomto případě zůstává stejné křestní jméno.
 • Změna majitele není považována za změnu údajů - vždy se v tomto případě jedná o novou registraci.
 • Změna kódu mikročipu není považována za změnu údajů - vždy se v tomto případě jedná o novou registraci.

CLEVER Soft s.r.o

Sluneční 127, 280 02 Kolín II

Telefon: 602 683 840
Dotazy: evidence@clever.cz

Pracovní doba:
po–pá: 8:00–14:00