Centrální evidence zvířat a věcí ČR
vyhledávání, elektronická registrace, registrace papírovým formulářem

Bezplatné i placené služby Centrální evidence zvířat a věcí ČR pro města a obce

V posledních letech se stalo běžnou záležitostí označovat psy mikročipy. V městech a obcích jsou vedeny evidence psů jednak proto, aby mohly být správně vybírány poplatky ze psů, a jednak proto, aby mohli být nalezení psi vráceni svým majitelům. V ČR tak postupem času vznikly jedinečné evidence, které jsou průběžně aktualizovány, ale nejsou mezi sebou propojeny.

Firma CLEVER Soft s.r.o., se zabývá od svého vzniku v roce 1996 problematikou evidence zvířat a majetku a má rozsáhlé zkušenosti, které jsou výsledkem mnohaleté spolupráce s útulky pro opuštěná zvířata. Propojení evidencí měst a obcí považujeme za klíčové pro majitele psů i města a obce. Majitelům i městům a obcím přímo ušetří náklady.

Typickou situací je nález zatoulaného psa na veřejném prostranství. Pes bývá odchycen a předán do útulku pro opuštěná zvířata. Pokud město nebo obec provozuje vlastní útulek, tak je jejich rozpočet zatížen náklady na vstupní veterinární prohlídku, odčervení, vakcinaci a následně náklady za každý den pobytu psa v útulku. Pokud pes vyžaduje léčení, bývají náklady vyšší. Města a obce, které útulek neprovozují, obvykle uzavírají smlouvy s útulky a za umístění psů do těchto útulků platí.

Většina útulků i městských policií je dnes vybavena čtečkou mikročipů. Po odchycení psa se obvykle zjišťuje, zda je pes označen mikročipem. Pokud mikročipem označen je, tak čtečka zobrazí kód mikročipu. Kód mikročipu vypadá například takto: 968000003983640. Z tohoto kódu bohužel nejde zjistit, komu pes patří. Obvykle následuje dotaz na správce městské nebo obecní evidence, ale pokud je pes evidován v jiné obci, tak se majitele zjistit nepodaří. S Centrální evidencí zvířat a věcí ČR to však možné je!

Jak? Můžete to vyzkoušet. Na internetové stránce www.identifikace.cz/vyhledavani zadejte do pole „Kód mikročipu“ například tento kód 0000622F24 (to je testovací záznam), opište kontrolní text z obrázku a stiskněte tlačítko „Vyhledat“. Během okamžiku víte o mikročipu vše, co potřebujete.

V Centrální evidenci zvířat a věcí ČR může podle kódu mikročipu vyhledávat každý bez jakýchkoliv závazků nebo smluv a zcela zdarma. Informujte o této možnosti útulky pro opuštěná zvířata, veterinární lékaře, případně vedení a strážníky městských policií!

Pes, kterého vrátíte ihned po nálezu majiteli, nebude zatěžovat vaši obecní pokladnu.

Každé město nebo obec se může k našemu projektu připojit a odesílat do Centrální evidence zvířat a věcí ČR údaje o mikročipem označených zvířatech (typicky psech) a věcech. Celý projekt respektuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jsme garantem, že v případě spolupráce z naší evidence neuniknou žádné osobní údaje. Naše jistota plyne z toho, že města ani obce do evidence žádné osobní údaje neposílají. Do Centrální evidence zvířat a věcí ČR se odesílají pouze a jenom kódy mikročipů a text, kde je možno informace získat.

Typický záznam vypadá následovně:
kód mikročipu:          968000003983640
místní evidence:        V případě nálezu volejte Městský úřad (Obecní úřad, Městskou polici atd. dle potřeby) v XXX (vaše město, obec), telefon 123456789, v době od: do:

Text, který je u mikročipu uveden, může město a obec libovolně měnit a přizpůsobit si jej svým potřebám.

Provozujete útulek? I pro vás zde máme nabídku. Zveřejněte všechny pejsky z útulku na našich internetových stránkách zcela zdarma! Informace na internetové stránce zvirata.identifikace.cz

Podrobné informace si můžete vyžádat na e-mailové adrese evidence@datak.cz