Přihlásit

Pro registrované uživatele

Zde »

Nová registrace

Účet pro registraci zvířete

Registruj »

Vyhledávání

Hledejte čipy zvířat v registru

Hledej čip »

Bezplatné i placené služby pro pro města a obce

Připojte se k našemu projektu a importujte data o mikročipu
do Centrální evidence zvířat a věcí

Města i obce evidují psy pro správné vybírání poplatků. Většina čipů těchto psů není registrována.
Z neregistrovaných mikročipů chovatele nikdo nezjistí.

Zasílejte registrované čipy do Centrální evidence zvířat a věcí.

Typickou situací je nález zatoulaného psa na veřejném prostranství. Pes bývá odchycen a předán do útulku pro opuštěná zvířata. Pokud město nebo obec provozuje vlastní útulek, tak je jejich rozpočet zatížen náklady na vstupní veterinární prohlídku, odčervení, vakcinaci a následně náklady za každý den pobytu psa v útulku. Pokud pes vyžaduje léčení, bývají náklady vyšší. Města a obce, které útulek neprovozují, obvykle uzavírají smlouvy s útulky a za umístění psů do těchto útulků platí.

Většina útulků i městských policií je dnes vybavena čtečkou mikročipů. Po odchycení psa se zjišťuje, zda je pes označen mikročipem. Pokud je mikročipem označen, tak čtečka zobrazí pouze kód mikročipu. Z tohoto kódu bohužel nejde zjistit, komu pes patří.  →  Obvykle následuje dotaz na správce městské nebo obecní evidence, ale pokud je pes evidován v jiné obci, tak se majitele zjistit nepodaří.

V Evidenci zvířat a věcí může podle kódu mikročipu vyhledávat každý bez jakýchkoliv závazků nebo smluv a zcela zdarma.
Město nebo obec se může k našemu projektu připojit a odesílat údaje do Centrální evidence zvířat a věcí.

Celý projekt respektuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Jsme garantem, že v případě spolupráce z naší evidence neuniknou žádné osobní údaje. Naše jistota plyne z toho, že města ani obce do evidence žádné osobní údaje neposílají.
Do Evidence zvířat a věcí ČR se odesílají pouze a jenom kódy mikročipů a text, kde je možno informace získat.

Typický záznam vypadá následovně:
kód mikročipu: 968000003983640
místní evidence: V případě nálezu volejte Městský úřad (Obecní úřad, Městskou polici atd. dle potřeby) v XXX (vaše město, obec), telefon 123456789, v době od: do:
Text, který je u mikročipu uveden, může město a obec libovolně měnit a přizpůsobit si jej svým potřebám.

Vyhledávání můžete vyzkoušet na internetové stránce www.identifikace.cz/vyhledavani ➠ . Zadejte do pole „Kód mikročipu“ například tento kód 0000622F24 (testovací záznam), opište kontrolní text z obrázku a stiskněte tlačítko „Vyhledat“. Během okamžiku víte o mikročipu vše, co potřebujete.


Ceník spolupráce

Programování přenosu dat z obecních a městských databází do Evidence zvířat a věcí je individuální dle objemu přenášených dat. Pro konkrétní cenovou nabídku nás kontaktujte.

Telefon: 602 683 840. Dotazy: evidence@clever.cz.

Evidence a ochrana

Evidování čipů poskytuje úřadům důležité informace o populaci psů v městských oblastech a chovatelských aktivitách.
Data z čipu umožňují rychlou identifikaci a návrat ztracených psů k jejich majitelům, zvyšují bezpečnost a pořádek na veřejných prostranstvích a problém přeplněných útulků.

Odpovědnost majitelů

Registrace čipů vytváří odpovědnost mezi majiteli a jejich psími kamarády. Snadná identifikace zvířete a průkaznost majitele v případě ztráty psa, i v případě pokud pes ve svém okolí zapříčiní nehodu atd.


Evidování psů ve městech a obcích není jen administrativní povinnost, ale klíčový prvek pro vytvoření bezpečného a harmonického životního prostředí. Aktivní spolupráce mezi úřady a občany v této oblasti přináší výhody v podobě bezpečnosti, odpovědnosti a celkového zlepšení životní kvality pro všechny obyvatele města i jejich zvířecí miláčky.

CLEVER Soft s.r.o

Sluneční 127, 280 02 Kolín II

Telefon: 602 683 840
Dotazy: evidence@clever.cz

Pracovní doba:
po–pá: 8:00–14:00