Centrální evidence zvířat a věcí ČR
vyhledávání, elektronická registrace, registrace papírovým formulářem

Možnosti spolupráce veterinárního lékaře s Centrální evidencí zvířat a věcí ČR

V posledních letech se stalo běžnou záležitostí označovat psy mikročipy. V městech a obcích jsou vedeny evidence psů jednak proto, aby mohly být správně vybírány poplatky ze psů, a jednak proto, aby mohli být nalezení psi vráceni svým majitelům. V ČR tak postupem času vznikly jedinečné evidence, které jsou průběžně aktualizovány, ale nejsou mezi sebou propojeny.

Firma CLEVER Soft s.r.o., se zabývá od svého vzniku v roce 1996 problematikou evidence zvířat a majetku. V současné době máme k dispozici rozsáhlé zázemí a mimo jiné i veřejně přístupný informační systém, který je k dispozici na těchto stránkách.

Firma CLEVER Soft s.r.o., není profesně ani personálně spojena s žádným z dovozců, distributorů či prodejců mikročipů ani žádné jiné veterinární techniky, náplní naší práce je tvorba programového vybavení a informačních systémů, které jsou používány jak lokálně u jednotlivých uživatelů, tak v rámci Internetu.

Centrální evidence zvířat a věcí ČR (dále v textu CE) shromažďuje informace o zvířatech a věcech a eviduje jejich majitele. Účelem CE je navrácení zvířat a věcí jejich majiteli. Pomocí CE může majitel prokázat, že mu zvíře nebo věc opravdu patří. V CE vyhledávají útulky pro opuštěná zvířata, odchytové služby a další. Data z CE čerpají i zahraniční vyhledavače, například International Registry Search

Máte zájem registrovat Vámi aplikované mikročipy v Centrální evidenci zvířat a věcí ČR?

Podrobné informace si můžete vyžádat na e-mailové adrese evidence@datak.cz