Přihlásit

Pro registrované uživatele

Zde »

Nová registrace

Účet pro registraci zvířete

Registruj »

Vyhledávání

Hledejte čipy zvířat v registru

Hledej čip »

Možnosti spolupráce veterinárních lékařů, chovatelů zvířat, psích a kočičích salonů, hlídacích služeb psů a koček s Centrální evidencí zvířat a věcí


Máte zájem registrovat Vámi aplikované mikročipy v Evidenci zvířat a věcí?
Propojení VETERINÁŘ – MAJITEL – CENTRÁLNÍ EVIDENCE ZVÍŘAT A VĚCÍ považujeme za klíčové.
Ušetří náklady a sníží stres pro psy i majitele.

Ceník spolupráce

Cena pro zákazníka se nemění, zaplatí 240 Kč (jako když se registruje sám).
Náš spolupracující registrátor získá provizi za vyplnění dat.

Evidence a ochrana

Čipování psů bez následné registrace čipu, nic neřeší.
Pokud městská policie odveze nalezeného psa do útulku, číslo z mikročipu se zadává do hledání většinou všech soukromých registrů.
V ČR tak postupem času vznikly jedinečné evidence, které jsou průběžně aktualizovány, ale nejsou mezi sebou propojeny.

Navrácení zvířat

Centrální evidence zvířat a věcí shromažďuje informace o zvířatech a věcech a eviduje jejich majitele.
Účelem je navrácení zvířat a věcí jejich majiteli. Pomocí Centrální evidence může majitel prokázat, že mu zvíře nebo věc opravdu patří. V Centrální evidence vyhledávají útulky pro opuštěná zvířata, odchytové služby a další.
Data z Centrální evidence čerpají i zahraniční vyhledavače, například International Registry Search.


Firma DATAK s.r.o, se zabývala od svého vzniku v roce 1996 problematikou evidence zvířat a majetku. V současné době převzala firmu DATAK s.r.o. firma CLEVER Soft s.r.o., která má k dispozici rozsáhlé zázemí a mimo jiné i veřejně přístupný informační systém, který je k dispozici na těchto stránkách.

Firma CLEVER Soft s.r.o., není profesně ani personálně spojena s žádným z dovozců, distributorů či prodejců mikročipů ani žádné jiné veterinární techniky, náplní naší práce je tvorba programového vybavení a informačních systémů, které jsou používány jak lokálně u jednotlivých uživatelů, tak v rámci Internetu.

Podrobné informace si můžete vyžádat na e-mailové adrese evidence@clever.cz.

CLEVER Soft s.r.o

Sluneční 127, 280 02 Kolín II

Telefon: 602 683 840
Dotazy: evidence@clever.cz

Pracovní doba:
po–pá: 8:00–14:00