Přihlásit

Pro registrované uživatele

Zde »

Nová registrace

Účet pro registraci zvířete

Registruj »

Vyhledávání

Hledejte čipy zvířat v registru

Hledej čip »

Přenos dat z města a obce do Centrální evidence zvířat a věcí ČR

Data jsou do Centrální evidence zvířat a věcí ČR (dále jen CE) odesílána jako XML soubor s následující strukturou (příklad souboru ke stažení je na konci této stránky):

Při přípravě souboru s daty do CE zachovejte kódování utf-8 a strukturu souboru tak, jak je uvedeno. Do hlavičky souboru (sekce <head>) uveďte:

 • <version> ponechte beze změny, vyjadřuje verzi struktury dat </version>
 • <id> jednoznačný identifikátor odesílatele - uveďte svůj jednoznačný identifikátor, který jste obdrželi v úvodním materiálu "Centrální evidence zvířat a věcí - předání materiálů" </id>
 • <codework>  jednoznačný identifikátor pracoviště - uveďte svůj identifikátor pracoviště, který jste obdrželi v úvodním materiálu "Centrální evidence zvířat a věcí - předání materiálů"  </codework>
 • <create> datum a čas vytvoření souboru, slouží k tomu, aby nebyl omylem naimportován starší soubor dat, je třeba zachovat popsanou strukturu data a času kde YYYY je rok, MM měsíc, DD den, hh hodina, mm minuta, ss sekunda </create>
 • <person> příjmení a jméno člověka, na kterého se můžeme obrátit v případě, že by struktura dat neodpovídala požadovanému formátu nebo při případném problému s importem dat </person>
 • <email> e-mailová adresa člověka, na kterého se můžeme obrátit v případě, že by struktura dat neodpovídala požadovanému formátu nebo při případném problému s importem dat </email>
 • <phone> telefonní číslo člověka, na kterého se můžeme obrátit v případě, že by struktura dat neodpovídala požadovanému formátu nebo při případném problému s importem dat </phone>
 • <info> text, který bude v CE zobrazen u každého záznamu, obvykle se uvádí telefonní číslo, pracovní doba a ostatní potřebné údaje, uvádí se prostým textem bez HTML tagů, délka by neměla přesáhnout 400 znaků </info>

V sekci <dogs> se uvádějí jednotlivé záznamy psů, které jsou na území města nebo obce evidovány. V této sekci se uvádějí vždy všechny záznamy psů. Aby byl přenos dat co nejjednodušší, tak se nepřenášejí jednotlivé změny (nově zařazené nebo vyřazené záznamy psů), ale vždy kompletní soubor všech psů v evidenci. Při importu dat CE se nejprve z CE odstraní všechny v minulosti naimportované záznamy psů z pracoviště, které poslalo data k zařazení do evidence, a pak se do CE zařadí všechny záznamy psů, které soubor s daty obsahuje.

 • Každý záznam psa je reprezentován jedním řádkem v souboru:
  <dog transponder="xxxxxxxxxxxxxxx" dogtag="aaaaaaaaaaaaaaa" />
  Atribut transponder obsahuje kód mikročipu a atribut dogtag obsahuje psí známku. Kód mikročipu a psí známka by měly být bez případných mezer. Záznam psa nemusí mít oba atributy. Pes může mít i pouze mikročip nebo psí známku.

Připravený soubor odešlete prosím jako přílohu e-mailu na naši adresu. Jakmile data do CE naimportujeme, tak odešleme na adresu, ze které jsme dostali soubor s daty, informaci o tom, že data byla naimportována. V případě nejasností rádi zodpovíme dotazy, kontaktní údaje včetně naší e-mailové adresy naleznete zde. V případě zájmu vám můžeme nabídnout programátorské kapacity a můžeme pro vás zpracovat export dat z vaší evidence do souboru XML pro přenos dat do CE.

V následující odkazech je k dispozici vzorový soubor pro odeslání dávky dat do CE a soubor XSD, který můžete použít pro validaci vámi připraveného XML souboru.

CLEVER Soft s.r.o

Sluneční 127, 280 02 Kolín II

Telefon: 602 683 840
Dotazy: evidence@clever.cz

Pracovní doba:
po–pá: 8:00–14:00