Centrální evidence zvířat a věcí ČR
vyhledávání, elektronická registrace, registrace papírovým formulářem

Centrální evidence zvířat a věcí ČR, registr zvířat, čipování, mikročipy, psi, kočky a další zvířata, označené předměty - to vše je zde.

Pejsek s čipem Nechci nic číst, chci se hned registrovat a proto kliknu na:

Moje registrace


Chci vyhledávat v evidenci
a proto kliknu na:


Vyhledávání


Chci vložit inzerát
a proto kliknu na:

Moje inzerce
Pejsek s čipem

Proč se registrovat v Centrální evidenci zvířat a věcí ČR?

Proč jsem nechal(a) svého pejska označit mikročipem? Zkuste si na tu otázku odpovědět. Aby byl označený? Budiž, může mít známku, možná je tetovaný, ať má i mikročip. Dobrá, ale k čemu je to dobré? Pokud je kód mikročipu vyznačený v očkovacím průkazu psa nebo v jeho cestovním pasu tak mohu prokázat, že se opravdu jedná o doklady toho konkrétního zvířete. Ano, to je pravda.

A víc mikročip nedokáže? Ne, sám ne, ale ve spojení s Centrální evidencí zvířat a věcí ČR ano. Jak vůbec kód mikročipu vypadá a co z něj lze vyčíst? Kód mikročipu vypadá například takto 0000622F24, 968000003085586 nebo 5ECF7CEB68A20081. Kód mikročipu neobsahuje ani Vaše jméno, telefon, e-mail. Mikročip nelze ani vyhledat přes satelit. Jakmile se pejsek ztratí, tak již nelze poznat komu patří.

Proto existuje Centrální evidence zvířat a věcí ČR, která je spojnicí mezi mikročipem označeným pejskem a jeho majitelem. Neslibujeme nemožné. Registrace nezabrání tomu, aby psa někdo ukradl - tomu nezabrání ani policie. Registrace nezabrání ani jeho ztrátě. Registrace ani neumožní psa najít.

Registrace umožní vyhledat majitele pejska, pokud má ten kdo pejska našel snahu jej vrátit. A to není málo. Zatoulaný pejsek je obvykle odchycen městskou policií, která psa předá do útulku. Útulky jsou vybaveny čtečkami mikročipů a mají snahu psa vrátit původnímu majiteli.

Registrace v Centrální evidenci zvířat a věcí je placená služba.

Registrační poplatek (v současné době 240,00 Kč ) je jednorázový poplatek a pokrývá náklady spojené s registrací a se zveřejněním údajů v prvním roce kdy je záznam uložen v databázi. V dalších letech se však již žádný další registrační ani udržovací poplatek za zařazený údaj neplatí. V rámci registrace je možno údaje bezplatně aktualizovat (změna adresy, telefonu atd.). Změna jména majitele nebo kódu mikročipu je však vždy považována za novou registraci.

Registrací umožníte návrat Vašemu ztracenému pejskovi domů!

Registraci můžete provést buď elektronicky (podmínkou je, že uživatel musí uvést funkční e-mailovou adresu) nebo klasickou formou pomocí papírového registračního formuláře. Elektronická registrace i registrace klasická vyžaduje identické údaje, výsledek je stejný, ale při použití elektronické registrace odpadá tisk papírového formuláře a jeho transport do poštovní schránky.

Elektronická registrace

Elektronická registrace vyžaduje funkční e-mailovou adresu, na kterou budou odeslány údaje nutné k aktivaci profilu uživatele. Na našem serveru si založíte profil - zvolíte si uživatelské jméno a heslo. Uživatelské jméno nemusí být Vaše příjmení, uživatelské jméno a heslo jsou údaje, pomocí kterých se můžete k našemu serveru přihlásit. Vlastní registrace již samozřejmě Vaše jméno a příjmení bude obsahovat. Údaje, které se vyplňují během elektronické registrace jsou shodné s údaji, které se vyplňují při registraci papírovým formulářem.

Chcete-li využít tento způsob registrace klikněte v levém menu na položku "Registrace on-line" a dále zvolte "Základní informace". Budou zobrazeny podrobné informace o tom, jak provést elektronickou registraci. Ke svým zaregistrovaným údajům se dostanete v levém menu přes položku "Registrace on-line" a dále zvolte "Moje registrace".

Klasická registrace prostřednictvím papírového formuláře

Pokud nemáte k dispozici funkční e-mailovou adresu nebo chcete raději registraci provést prostřednictvím formuláře tak si můžete stáhnout a vytisknout registrační formulář ve formátu PDF. Formulář vyplníte a odešlete nám jako listovní zásliku (dopis). Z praxe víme, že dopis není nutno posílat doporučeně, ale pokud jej doporučeně poslat chcete, tak je to samozřejmě možné. Údaje, které se vyplňují během registrace papírovým formulářem jsou shodné s údaji, které se vyplňují při elektronické registraci.

Chcete-li využít tento způsob registrace klikněte v levém menu na položku "Registrace poštou" a dále zvolte "Základní informace". Budou zobrazeny podrobné informace o tom, jak probíhá registrace prostřednictvím papírového formuláře.

Registrace v Centrální evidenci zvířat a věcí je placená služba

Registrační poplatek (v současné době 240,00 Kč) je jednorázový poplatek a pokrývá náklady spojené s registrací a se zveřejněním údajů v prvním roce kdy je záznam uložen v databázi. V dalších letech se však již žádný další registrační ani udržovací poplatek za zařazený údaj neplatí. V rámci registrace je možno údaje bezplatně aktualizovat (změna adresy, telefonu atd.). Změna jména majitele nebo kódu mikročipu je však vždy považována za novou registraci.

Změna majitele

Při změně majitele nová registrace neruší registraci původní, ale jsou k dispozici údaje z obou registrací. Centrální evidence zvířat a věcí ČR nakládá s údaji způsobem, který je patrný z následujícího příkladu:
  • První majitel si zaregistruje údaje o psovi (kočce, jízdním kole atd.) v Centrální evidenci. Po úhradě registračního poplatku jsou prostřednictvím vyhledávacího formuláře přístupné údaje, které první majitel zaregistroval. V záznamu je uvedeno i datum registrace.
  • První majitel psa (kočku, jízdní kole atd.) daruje (prodá) druhému majiteli.
  • Druhý majitel si zaregistruje údaje o psovi (kočce, jízdním kole atd.) v Centrální evidenci. Po úhradě registračního poplatku jsou prostřednictvím vyhledávacího formuláře přístupné údaje, které zaregistroval druhý majitel i údaje, které zaregistroval první majitel.
  • Pokud první majitel registraci zruší, tak budou dále přístupné pouze údaje, které zaregistroval druhý majitel.