Centrální evidence zvířat a věcí ČR
vyhledávání, elektronická registrace, registrace papírovým formulářem
Odkazy na stránky  »  ZÁCHRANNÉ STANICE

Centrální evidence zvířat a věcí ČR - odkazy na jiné stránky
Na této a dalších stránkách vytváříme místo s odkazy na jednotlivá zařízení, která se zabývají chovem zvířat, provozováním útulků a hotelů pro zvířata. V budoucnu nevylučujeme ani umístění odkazů na veterinární lékaře a veterinární zařízení. Na postup jak přidat odkaz na svoje stánky do této sekce se dostanete v levém menu volnou Odkazy - Jak přidat odkaz.
Stránka poskytující odkazy na sdružení a střediska pro záchranu živočichů.
Novohradská 146 České Budějovice tel: 777 214 680
Odchytová a asistenční služba.
tel: 777 256 577
Stanice je provozována Agenturou Petr Schäfer a Základní organizací Českého svazu ochránců přírody 67/07 a je zařazena v Národní síti stanic na záchranu handicapovaných živočichů. Působí na území Olomouckého a Moravskoslezského kraje s nepřetržitou službou.
Liberec tel: 485 106 412
Útulek se nachází v městské části Liberce - Růžodol I., při ulici Ostašovská. Uvítáme jakoukoli formu pomoci našim zvířátkům.